Logopedické

Orientačná logopedická diagnostika sa odvíja od anamnézy: 

  • priebeh tehotenstva, pôrod
  • psychomotorický vývin dieťaťa
  • ako prebiehal vývin reči  (džavotanie, prvé  slová,  vety)
  • či sa dieťa lieči na iné ochorenia ( zápal stredného ucha...)
  • či sa v rodine vyskytli problémy s rečou 

Samotná diagnostika prebieha hravou formou - dieťa pomenováva obrázky. Obrázky sú zámerne volené takým spôsobom, aby logopéd počul, ako dieťa vyslovuje jednotlivé hlásky na začiatku, v strede a na konci slova. 
Súčasťou diagnostiky je  aj skúška oromotoriky, čiže pohyblivosti artikulačných orgánov. Logopéd zisťuje, či dieťa dokáže zdvíhať jazyk smerom k nosu, robiť s ním rýchle pohyby do strán, špúliť pery a podobne. 

Následná logopedická terapia vyplýva zo zistených ťažkostí a oslabení a pre každé dieťa vytvárame individuálny korekčný plán. Tento zohľadňuje aj čas potrebný na korekciu, ktorý je u každého dieťaťa iný.

Logo