Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica

CENNÍK SLUŽIEB - platný od 09.10.2023

 

 

 

 

 

SLUŽBA                                                                                                   cena / čas

 

  Odborné vyšetrenie – prvotná diagnostika

 

  Špeciálno-pedagogická

 

  Psychologická

 

       

                                                                 

       30 € 

 

       30 €                                                       

 

  Správy z odborného vyšetrenia 

       30 €                                                           

  Správy pre súd / sociálnu poisťovňu

 

       15 € / 10 €

  Konzultácia / poradenstvo (náčuv na vyučovacej hodine v škole)

 

       20 € / 1 hod.

 

Špeciálno-pedagogická reedukácia

(korekcia porúch učenia, rozvoj grafomotoriky a pod.)

 

       20 € / 1 hod.

 

Individuálne, rodinné sedenie so psychológom

 

       20 € / 1 hod., 30 € / 1 ½ hod.

 

Terapia hrou

 

       20 € / 1 hod., 30 € / 1 ½ hod.

 

 

        

 20 € / 45 min., prípadne podľa

 dohody                

 

Individuálna logopedická starostlivosť

 

       10 € / 30 min.

 

 

ADOS diagnostika + správa                                                                                             

 

            Správa a

 

       60 €

 

Príplatok za nadštandardné služby

 

        20 €

 

 

 

 V Novej Dubnici, dňa 09.10.2023

 

 

Logo