Psychologické

Psychologické

Realizujeme psychologickú diagnostiku a konzultácie.

Špeciálnopedagogické

Špeciálnopedagogické

Realizujeme špeciálnopedagogickú diagnostiku

Logopedické

Logopedické

Naša logopedická služba zahŕňa komplexnú orientačnú diagnostiku a individuálnu terapiu

Pre pedagógov

Pre pedagógov

Služby pre pedagógov a odborných zamestnancov v školstve i mimo neho

Logo