Problémy s čítaním

12.8.2023

 • Kvetoslava Mojtová

Čítacie testy pre celú triedu - pre rodičov vyhodnotenie – na I. a II. polroku

Vážení rodičia!
Na konci šk. roku som zisťovala, či Vaše dieťa robí pri čítaní tieto chyby:

 • komolí začiatok, stred, konce slov,
 • opakuje prvú slabiku slova, celé slová,
 • zamieňa a-o, o-e, m-n, b-d,
 • slabikuje, predlžuje slová, číta po písmenkách
 • číta najskôr potichu a až potom nahlas,
 • číta jedným dychom, nedáva dôraz na čiarku, bodku, priamu reč, nečíta slovo s predložkou naraz.

Oproti polroku číta super! Výborne! V norme. Slabšie. Vie pekne povedať obsah – samostatne - pomocou otázok – nepresne.

Ak chcete, aby sa čítanie Vášho dieťaťa zlepšilo, treba:

 • čítať nahlas článok z čítanky tri razy,
 • čítať denne nahlas aspoň desať minút obľúbenú knižku,
 • ak nevie slovo prečítať, musí ho preslabikovať nahlas, nie potichu,
 • malo by používať okienko (prst) tak, aby si zakrývalo slabiku, ktorú už čítalo, ktorú ide čítať.

Verím, že v spolupráci s triednymi učiteľkami, Vašimi deťmi a Vami sa čítanie Vašich detí zlepší.

Logo